poniedziałek, 24 września 2012

Edukacja z WorldWide Telescope; Forum Innowacyjnych Nauczycieli i Szkół; Warszawa 21-23 września 2012

I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\prezentacje\PrezentacjeIndeks.htm
I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\pilots\microsoft\MicrosoftIndeks.htm
I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\prezentacje\prezentacjakluczowa\opis\Edukacja z WorldWide Telescope.docx
I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\layerscape\LayerscacpeIndeks.htm
Tekst zawierający opis warsztatu został umieszczony w archiwum. Zainteresowani mogą uzyskać go kontaktując się z nami można pod jednym z adresów:
Warto też zapoznać się z materiałami znajdującymi się w tekście WWT w dwutygodniku "Kosmos - Tajemnice Wszechświata".

Brak komentarzy: