sobota, 26 kwietnia 2014

Mars Virtual Field Trip

I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\pilots\bcek\bcek.htm
I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\mated\wwthighschool\marshist.htm
Coś mam szczęście do nagrań telekonferencji w tym tygodniu. Po spotkaniu z Dave'em Scott'em, który opowiadał o synergii pomiędzy naukowcami a inżynierami mającej miejsce w trakcie programu Apollo, trafiłem na nagranie kolejnej, tym razem poświęconej Marsowi:
Zamieszczam je tutaj nie tyle ze względu na tematykę, co bardziej na formę. Jest ono bowiem dla mnie przykładem dobrze skonstruowanej prezentacji popularnonaukowej adresowanej do dzieciaków. Telekonferencja miała miejsce w ramach USA Science and Engineering Festival i jest powiązana również z 100,000 Strong in the Americas. Jest to dość ambitny program zakładający doprowadzenie do sytuacji, w której zarówno liczba młodych Amerykanów studiujących w państwach Ameryki Łacińskiej jak i młodych Latynosów studiujących w Stanach osiągnie liczbę 100 tysięcy.
Wracając jednak do nagrania, może stanowić ono niezły materiał uzupełniający do powiązanych z WorldWide Telescope materiałów edukacyjnych dedykowanych  gimnazjom. Niegdyś były one dostępne na stronie programu, aktualnie można je pobrać z PIL Network. Zawierają między innymi krótki scenariusz wirtualnej eksploracji Marsa.
O tym, jak Mars prezentuje się  w WWT można się przekonać poniżej, gdzie umieściłem wygenerowaną ad-hoc grafikę przedstawiającą środkową część Doliny Marinerów, największego z kanionów znajdujących się w Układzie Słonecznym:
 Warto też zwrócić uwagę na inne związane z Marsem zestawy zdjęć i grafik znajdujących się w WWT. Powiązane są one w tematyczne kolekcje widoczne poniżej:
Są wśród nich:
Historical Maps -  historyczne mapy Marsa stworzone przez takich autorów jak: Nathaniel GreeneGiovanni Schiaparelli,  Percival Lowell, Eugene Antoniadi oraz United States Air Force.
Panoarmas -  panoramy pochodzące z misji: Pathfinder, Spirit, Opportunity, Phoenix.
Mars Top Ten - subiektywny wybór najciekawszych tworów znajdujących się na marsjańskiej powierzchni;
Mars Named Features: wykaz form rzeźby marsjańskiej powierzchni;
HIRISE Spotlight, HIRISE Single Images, MOC Catalog, HIRISE Imagery, Mars Orbiter Camera Imagery: zdjęcia wykonane przy pomocy HiRISE oraz Mars Orbiter Camera;
Visible Imagery: domyślny wygląd Marsa w WWT, uzyskany głównie w oparciu o zdjęcia pochodzące z orbiterów misji Viking;
Colorized Terrain: hipsometryczna mapa Marsa.

Brak komentarzy: