sobota, 21 stycznia 2012

Głos "władzy zwierzchniej" ;)


Dzisiaj, poszukując materiałów wideo poświęconej gdyńskiej konferencji trafiłem na poniższy film. Warto zwrócić szczególnie w nim uwagę na to, co mówi  pani Dyrektor Kuratorium Oświaty w Gdyni - Beata Wolak. Można jej wysłuchać od mniej więcej 3:55 minuty filmu:

Rozporządzenie, o którym wspomina p. Dyrektor najszybciej udało mi się znaleźć na stronach Kuratorium w Kielcach. Zwróciła ona uwagę na stereotyp, funkcjonujący wśród wielu dyrekcji i nauczycieli szkół, że dla kuratoriów istotne są wyłącznie wyniki testów. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to z wypowiedzi wynika że dla kuratoriów istotne są nie tyle wyniki testów, lecz wnioski jakie z tych wyników wyciągają dyrekcje i grona pedagogiczne poszczególnych szkół. Cóż, prosty człowiek jestem i będę się musiał jeszcze nad tym nieco zastanowić. Pewne wskazówki można znaleźć na stronach MEN;)
Odwołania:
I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\pilots\bct\konferencja20120114\Konferencjaindeks.htm

Brak komentarzy: