niedziela, 11 marca 2012

MoonKAM: Z Księżyca do Łodzi

Od Emily dowiedziałem się, że faza naukowa misji Grail rozpoczęła się w terminie. W jej trakcie wysokość orbit po których poruszają się sondy ma się wahać od 51 do 16 kilometrów nad powierzchnią Księżyca.  Oby któryś z tym momentów przypadł w czasie przydzielonych MoonKAM'owi orbit. Dodatkową przyjemną niespodzianką była dzisiejsza poczta z kodami umożliwiającymi zlecenie wykonania zdjęć. Tak będzie wyglądać położenie sond misji Grail na początku (12 marca 00:00.04 AM) i końcu (13 marca 00:01:19 AM) który miał być pierwszym dniem  MoonKAM'u:
Na razie jednak trzeba się będzie jeszcze trochę poczekać z robieniem zdjęć: "Dear Educators, 
We have an important MoonKAM status update. As many of you are aware, the Sun is experiencing a significant solar storm. In order to protect the MoonKAM cameras on the GRAIL satellites, we may need to delay turning on the cameras. You can still request lunar images using "simple mode" but you won't be able to use the "advanced mode" until the MoonKAM cameras are operational. We will keep you updated on our status."  - na Słońce nie ma mocnych i tymczasowo wstrzymano włączenie kamer Moonkamu. Mogę sobie zatem spokojnie porobić notatki na temat projektu Moonwalkers:
Polega on na przeprowadzeniu systematycznych, trwających 60 dni obserwacji Księżyca, w trakcie których uczestnicy odnotowują spostrzeżenia na temat aktualnej fazy Księżyca, wybranych mórz, kraterów, gór oraz krótkotrwałych fenomenów księżycowych.
Sugerowana lista znajduje się tutaj i może być kolejnym krokiem dla każdego, kto potrafi rozpoznać już szczegóły z prostych mapek a niekoniecznie chcą się wgłębiać w szczegółowość a'la Alan Chu.
Znajdują się na niej:
Morza: Mare Anguis, Mare Australe, Mare Cognitum,  Mare Crisium, Mare Fecunditatis, Mare Frigoris,  Mare Humboldtianum, Mare Humorum, Mare Imbrium, Mare Ingenii, Mare Insularum, Mare Marginis, Mare Moscoviense, Mare Nectaris, Mare Nubium, Mare Orientale, Mare Serenitatis, Mare Smythii, Mare Spumans, Mare Tranquillitatis, Mare Undarum, Mare Vaporum, Oceanus Procellarum.
Kratery: Lagrenius, Petavius, Furnerius, Cleomedes, Geminus, Endymion, Hercules, Macrobius, Aristoteles, Eudoxus, Manilius, Albategnius, Ptolemaeus, Alphonus, Arzachel, Theophilus, Cyrrilus, Abulfeda, Apianus, La Caille, Werner, Aliacensis, Tycho, Copernicus, Eratostenes, Archimedes, Aristillus, Mersenius, Vieta, Cassini, Helicon, Euler, Lambert.
Góry i szczyty: Montes Pyrenaeus,  Montes Caucasus, Montes Apenninus,  Montes Alpes, Montes Carpatus, Montes Teneriffe, Pico.
Krótkotrwałe fenomeny księżycowe: Agrippa (crater), Alphonsus (crater), Archimedes (crater), Aristarchus (crater), Aristoteles (crater), Atlas (crater), Alphonsus (crater), Bullialdus (crater), Calippus (crater), Cassini (crater), Censorinus (crater), Clavius (crater), Cleomedes (crater), Copernicus (crater), Eratosthenes (crater), Fracastorius (crater), Gassendi (crater), Grimaldi (crater), Herodotus (crater), Sinus Iridum, Kepler (crater), Lambert (crater), Linné (crater), Manilius (crater), Mare Crisium, Menelaus (crater), Mons Piton, Mons Pico, Picard (crater), Plato (crater), Posidonius (crater), Proclus (crater), Promontorium Laplace, Riccioli (crater), Schickard (crater), Taruntius (crater), Theophilus (crater), Timocharis (crater), Tycho (crater), Zagut (crater).
Kopiuję sobie tutaj te nazwy skwapliwie, by mieć odpowiednio sformatowany tekst, który posłużyć może jako dalszy "surowiec", warto jednak wiedzieć że znajdują się one również elegancko sformatowane w przewodniku po całym projekcie. Znajduje się w nim również szablon arkusza obserwacyjnego:

Jako pomocniczy program do wypełnienia arkusza zalecany jest Virtual Moon Atlas. Rzecz jasna, można się posłużyć innymi. O WWT już pisałem, o GoogleMoon też, niech zatem tym razem będzie Marble, choćby ze względu na zestaw ciekawych map, gdzie znalazłem między innymi mapę Harriota:
Dodatkowo, aby lepiej "poczuć" księżyc, autorzy projektu proponują złożenie którejś z księżycowych mozajek, na które składają się zdjęcia pochodzące z Liverpool Telescope. Każda z nich składa się z arkuszy możliwych do wydrukowania w formacie A3 lub A4 których ilość wynosi od 18 do 34, co daje po złożeniu naprawdę duży Księżyc. Jedną z mozajek widać poniżej:
Widoczny na niej adres doprowadzi do National Schools' Observatory, strony należącej do Liverpool John Moores University za pośrednictwem której można sterować Liverpool Telescope. Niestety, teleskop ten jest dostępny wyłącznie dla uczniów z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Niemniej, na stronie jest nieco materiałów edukacyjnych które są naprawdę ciekawe.
Wracając jednak do Moonwalkers jest on jednym z paru projektów proponowanych przez  European Association for Astronomy Education:

Powyżej widać nagłówek jednego z nich,  projektu Space Art który nas najbardziej zainteresował. EAAE posiada międzynarodowy charakter. Przynależność nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów. Organizacja jest również obecna w Polsce. Oficjalnym reprezentantem jest Ludwik Lehman, zaś z listą członków można zapoznać się tutaj. Wśród najbliższych działań  wymieniona jest organizacja Drugiej Letniej Szkoły Edukacji Astronomicznej w Niepołomicach:
Na razie jednak najwyższa pora przygotować się pod Łódź.

Powiązania:
I:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\pilots\20120314lodz\LodzIndeks.htm
I:\pappert\guideddiscovery\gwiazdygwiazdozbioryplanety\obserwacje\ObserwacjeIndeks.htm
I:\orbiter\ch7\moonkam\moonwalkers\moonwalkersindeks.htm
I:\orbiter\ch7\moonkam\MoonKam.htm

Brak komentarzy: