środa, 18 kwietnia 2012

"O programie WorldWide Telescope" oraz "Anglojęzyczne projekty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży jako sposób na uatrakcyjnienie zajęć z przedmiotów przyrodniczych"; Warszawa; 12 kwietnia 2012

WWTI:\pappert\guideddiscovery\WorldWideTelescope\pilots\20120412Warszawa\20120412Warszawa.htm
MoonKAM: I:\orbiter\ch7\moonkam\MoonKam.htm
EarthKAM: I:\orbiter\ch7\EarthCam\EarthCam.htm

Poniżej zamieszczam materiały uzupełniające do mojego wystąpienia na konferencji "Nauczanie dwujęzyczne wspomagane przez technologie informacyjne i komunikacyjne" która została zorganizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W trakcie jej trwania poprowadziłem krótki pokaz poświęcony możliwościom WorldWide Telescope oraz warsztat "Anglojęzyczne projekty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży jako sposób na uatrakcyjnienie zajęć z przedmiotów przyrodniczych".
Pomagałem sobie dwiema prezentacjami. Pierwsza poświęcona jest programowi WorldWide Telescope oraz projektom edukacyjnym WorldWide Telescope Ambassadors i Ambasadorzy WorldWide Telescope.  W prezentacji nie omówiono najnowszego portalu Layerscape.org. Portal ten istnieje od niedawna i jest mocno zorientowany na pokazanie zastosowań WWT w kontekście nauk o Ziemi. Jest to bardzo obiecujący kierunek rozwoju tej aplikacji, któremu w najbliższym czasie będziemy się uważnie przyglądać. Tymczasem zachęcam do obejrzenia dwóch krótkich filmów. Pierwszy znalazłem jeszcze w lutym:
Stanowi on swoisty trailer możliwości Layerscape'a. Drugi pokazuje strukturę projektu Layerscape, na którą składają się: WWTdodatek umożliwiający przesłanie danych z Excela umożliwiający ich wizualizację w WWT oraz sam portal www.layerscape.org, umożliwiający między innymi publikację związanych z WWT zasobów.
Myślę, że wszystko to razem wygląda naprawdę zachęcająco. Zwiedzanie portalu layerscape.org najlepiej rozpocząć od strony FAQ.
Drugą z wykorzystanych przeze mnie prezentacji można pobrać jako pdf [1.47MB] klikając tutaj. Tym razem w wersji online nie musiałem dokonywać żadnych skrótów:
Podobnie jak w przypadku prezentacji poświęconej WWT grafiki znajdujące się na slajdach są "klikalne". Powiązane z nimi hiperłącza prowadzą do stron będących repozytoriami, które moim (niewątpliwie subiektywnym) zdaniem posiadają najbardziej przyjazny system indeksowania zawartości  umożliwiający nauczycielowi szybkie wybranie treści dopasowanych dokładnie do jego potrzeb. Osobiście uważam bowiem, że podstawowym problemem przy selekcji informacji związanych z anglojęzycznymi projektami edukacyjnymi jest ogromna ilość informacji na ten temat znajdujących się w sieci dość utrudniająca selekcję informacji. Mam nadzieję, że mechanizmy wyszukiwania wbudowane w proponowane przeze mnie portale pozwolą nad tym oceanem danych zapanować. Dodatkowo podałem przykłady konkretnych projektów, wśród których znalazły się: Observing with NASA, Globe at night, EarthKAM oraz MoonKAM. Niestety, na więcej nie pozwolił czas.
Na koniec wspomnę, że kontaktować się można z nami pod adresami: jacekkupras[at]o2.pl oraz dorotakupras[at]o2.pl. Ten drugi adres jest adresem mojej żony, Doroty, która jest współautorką warsztatowych materiałów.

Brak komentarzy: